ORTAKLAR

 

Spoleczna Akademia Nauk-SAN (SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ)

SAN 25 yılı aşkın tecrübesi ile Polonya’nın en deneyimli ve en büyük özel üniversitelerinden biridir. Polonya’nın büyük şehirlerinde ve Londra’daki şube kampüsünde lisans, yüksek lisans, MBA ve doktora seviyelerinde eğitim vermektedir. Clark Üniversitesi (ABD) ile Amerikan Yüksek Lisans programı fırsatı da sunmaktadır. Kabul gören ulusal dergiler tarafından yayınlanan eğitim sıralamasında SAN Üniversitesi çok üst sıralarda yer almaktadır. Kültür Çalışmaları, Eğitim Bilimleri, Psikoloji ve Sosyoloji dahil olmak üzere 25 bölümün tüm birilimiyle üniversite bu projeye katkıda bulunacaktır.

SAN, dünyanın her yerinden öğrencilere yüksek kaliteli eğitim sunmaktadır. Aynı zamanda MBA ve doktora çalışmalarını ve Clark Üniversitesi ile işbirliği içinde benzersiz bir Amerikan Yüksek Lisans derecesi programı imkanı da sunmaktadıtr. Amacımız, öğrencileri ve mezunları, yerel ve uluslararası düzeyde, 21. yüzyılın işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan uzmanlık bilgisi ve pratik becerilerle donatmaktır. Öğrencilerin entelektüel ve kişisel gelişimi, çok çeşitli eğitim programları ve ders dışı aktivitelerle artırılmaktadır. Öğrencilerin entellektüel olarak gelişmeleri ve olgunlaşmalarında değerlerin gelişimi, bağımsızlığın geliştirilmesi ve farklı bakış açılarının takdir edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Üniversite, dünyanın dört bir yanından değerli öğrencileri ve fakülteleri çeken ulusal ve uluslararası bir karaktere sahiptir.

Spoleczna Akademia Nauk

(Polonya) www.swspiz.pl

 

 

ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ALKU)

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKU) 2015 yılında Alanya’da bir devlet üniversitesi olarak kurulmuştur. ALKU, uluslararası bir öğrenme ortamında nitelikli yüksek öğrenim sağlamayı amaçlamaktadır. Sekiz fakülte (İşletme, Mühendislik, Tıp, Eğitim, Turizm, Spor Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği), üç yüksek lisans okulu (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri) ve beş meslek yüksekokulu ile çeşitli önlisans, lisans ve lisansüstü programlar sunmaktadır.

Yaklaşık 13.000 öğrencisi ile üniversite kuruluşundan bu yana hızla büyümektedir; bu yıl İngilizce eğitim veren iki lisans programı (Gıda Mühendisliği ve İngilizce Dil Eğitimi) başlayacak ve yakında başka birçok program İnglizce eğitim vermeye başlayacaktır Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: http://www.alanya.edu.tr/

Evrensel değerleri adapte ederek, insanlık için iyilik yaratmayı amaçlayan bir yönetim felsefesini merkeze almaya, daha iyi eğitim, araştırma ve sosyal-kültürel faaliyetler çalışmalarına katılmaya, entelektüel ve bilimsel kapasitesini kullanarak sorunları çözebilecek nitelikli bireyler yetiştirmeye, önce yerel sonra ulusal düzeyde toplumda refahı ve barışı iyileştirmek için sürdürülebilir kalkınma ve sorunlara çözüm sunmaya öncülük bir üniversite olarak, bölge ve ülke ihtiyaçlarına öncelik verir.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

 (Türkiye)
www.alanya.edu.tr

 

 

 

Innovaform Nonprofit Ltd

Innovaform Nonprofit Ltd (Innovaform Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş) örgütsel yaşamın ilişkisel ve iletişimsel alanlarında uzmanlaşmış bir eğitim merkezidir. Çeşitli Avrupa ve uluslararası faaliyetler bağlamında geliştirilen farklı tamamlayıcı deneyimleri birleştiriyoruz.

Eğitim ve öğretim programlarımızın yanı sıra şirketimiz danışmanlık hizmetleri ve farklı programlar, projeler aracılığıyla ekonomik ve sosyal aktörler için sürekli olarak daha karmaşık ve özelleştirilmiş hizmetler sunarak ortaklıkları ile pazarındaki rekabet gücünü artırmayı hedef olarak belirlemiştir. Geniş ağımız aracılığıyla, farklı bilgi alanlarından yüksek nitelikli uzman ekibimizin yardımıyla eğitim alanında yenilikçi yaklaşımlar yaratıyor, geliştiriyor ve uyguluyoruz. İyi yapılandırılmış bir eğitim sisteminin, okuldan erken ayrılma ve düşük beceri düzeyine sahip yetişkin işçiler nedeniyle artan işsizlik problemi ile başa çıkabileceğine inanıyoruz.

Temel Faaliyet Alanlarımız:

  • İnsan kaynakları yönetimi
  • Organizasyonlara, ekiplere, gruplara, topluluklara veya bireylere danışma
  • Uluslararası işbirliği girişimleri için özel teknik yardım
  • Yetkinlik geliştirme
  • Eğitim ve öğretim

Üç ana merkezimiz var: 1. Eğitim Merkezi, 2. Uluslararası Merkez, 3. Gençlik Merkezi

Innovaform olarak, beceri ve bilgi gelişiminin sağlıklı, üretken ve olumlu bir yaşam tarzı için yeterli olmadığına inanıyoruz, bu nedenle programımıza spor etkinliklerini, sporun ve fiziksel aktivitenin değeri konusunda farkındalık arttırma etkinliği olarak da dahil ediyor ve düzenliyoruz.

Hedeflerimiz:

  • Son kullanıcılara analistlerin, öğrencilerin veya diğer ortakların beğenilerine yardımcı olmak için çok kullanışlı UX (kullanıcı deneyimi) içeren projeler sunmak
  • Hedefli uygulamalar geliştirerek şirketleri müşterilerine yakınlaştırmak

 

Yaratıcı ekibimiz halkla ilişkiler ve pazarlama kampanyaları sunmaktan sorumludur.

Üniversite öğrencileri için bir uygulayıcı programı yürüttüğümüz için gençlerle iletişimimiz var.

Innovaform Kozhasznu Nonprofit KFT

(Macaristan) www.innovaform.hu

 

 

ProMAs

ProMAs, yaşam kalitesini artırmanın bir yolu olarak öğrenmeye erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan bir öğretmen, mühendis ve eğitmen derneğidir. Üyelerimiz yetişkin eğitimine katılan ve uluslararası multidisipliner araştırma projelerinde deneyimli sertifikalı eğitmenler, eğitimcinin eğitimi, Kalite Sistemleri Uzmanlarıdırlar.

Üyelerimiz, yenilikçiliği teşvik etme alanında sosyal, eğitimsel ve profesyonel kurumlar, yetişkin eğitimi merkezi, bilgi ve anahtar yeterlilik sağlamak için mentorluk sunarak işbirliği yapmaktadır.

Kuruluşumuzun aşağıdaki alanlarda uzmanlığı vardır: yaygınlaştırma ve değerlendirme, e- öğrenme içeriğinin geliştirilmesi, disiplinlerarası eğitim ve araştırma, karma öğrenme, rehberlik, ön eğitimdeki içeriklerin test edilmesi. Projenin tüm hedef gruplarına erişim sağlıyoruz: yetişkinler, gençler, eğitmenler, karar vericiler, dolaylı proje faydalanıcıları. 2007’den itibaren Konferanslar ve Sempozyumlar gibi birçok yerel, bölgesel ve ulusal etkinlik düzenledik. ProMas farklı konularda kampanyalar düzenledi: etnik köken, cinsiyet, din, yabancı düşmanlığı, engellilerin sakatlığı ve entegrasyonu, eğitim yönetimi, aktif iletişim, aktif yaşam, sağlıklı yaşam, şiddet ve aile içi şiddet, iş güvenliği, kültürlerarası eğitim, kariyer planlama.

ProMAs üyeleri, AB Programlarında AB işbirliği (ortak / destekçi olarak) konusunda deneyime sahiptir: +20 SOCRATES- GRUNDTVIG LLL, 4 COMENIUS, 1 COMENIUS Çok Taraflı, 3 LEONARDO TOI, 2 LEONARDO yerleşimleri ve hareketliliği, 2Erasmus + projesi. Projelerimizde şu konularda aktif bir rol aldık: projenin yaşam boyu öğrenme için önemli olan temel yeterliliklerin kazanımına nasıl cevap vereceğini araştırmak, e-öğrenme platformu testi, yaygınlaştırma ve değerlendirme stratejisi tasarlamak ve uygulamak, deneysel transfer faaliyetlerinin hazırlanması projenin kaynaklarının değerlendirilmesi, dahili projenin değerlendirmesinin tasarlanması ve uygulanması.

Proje Yönetim Derneği

 (Romanya) 
www.promasprojects.ro

 

IES RIBEIRA DO LOURO (IESRDL)

IES Ribeira Do Louro (IESRdL), genel eğitim, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi kursları veren bir orta öğretim okuludur. İspanya’nın güneybatısında, Vigo’nun yanında Porriño’da (Pontevedra) yer alır. IESRdL’nin yaklaşık 700 öğrencisi ve 80 öğretmeni vardır ve diğer uzmanlık derslerinin yanı sıra Uluslararası Ticaret, Yönetimsel ve Finansal Yönetim ve Telekomünikasyon Sistemleri ve telekumikasyon alanında İleri Seviye Eğitim kursları vermektedir.

Teknoloji.

Okul, Avrupa araştırma ve hareketlilik projelerini uygulamada geniş bir deneyime sahiptir. IES RdL, destekçi / koordinatör ve ortak olarak Hayatboyu Öğrenme Programı, Leonardo da Vinci ve Socrates Programı, Interreg ve diğer ulusal farklı projelere katılmıştır. Ayrıca, IES RdL 1996 yılından bu yana ev sahibi ve gönderen kuruluş olarak hareketlilik projelerine katılmaktadır. Hayatboyu Öğrenme Programı ve Bölgesel Hükümet hareketlilik projeleri kapsamında 400’den fazla öğrenci ve öğretmen hareketliliği gerçekleştirmiştir. IES RdL ayrıca 2001/2004 –PPIER’de Interreg III’e katılmıştır.

Amador Ordóñez ekonomi İşletme geçmişi olan Uluslararası İşletme öğretmenidir. 1996’dan bu yana Avrupa projelerini koordine etme konusunda deneyime sahiptir. Portekiz’de Dil ve Kültürel Yetkinliklerin Edinilmesi ve zorbalığın önlenmesi ile ilgili ARBAX projesi EMPORT’un koordinatörlük görevini üstlenmiştir (www.schoolbullying.eu). Dil kurslarının geliştirildiği farklı projelerde koordinatör olmuştur, lütfen www.chinesecom.eu (Multimedya Çince kursu) ve www.linguasnet.com (4 başlangıç ​​seviyeli dil kursu, göçmenler için İngilizce, İspanyolca, Rumence ve Portekizce) ziyaret edin. Ayrıca Romanlar (çingeneler) ile ilgili iki farklı projeyi koordine etmiştir, Travelcom ile işgücü piyasasında erişimi ve sürekliliği artırmak için çingenelerin ve gezginlerin yetkinliklerini artırmak için bir Ticaret ve Pazarlama kursu geliştirmiştir ve 2000 yılındaki bir Comenius 2 projesinde “Gezginleri eğitmek için yeni araçlar” İlköğretim için Matematik ve Dil kursu geliştirilmesini koordine etmiştir. LLPT Transversal Program –Multilateral –Key Activity 2 kapsamında onaylanmış bir Romanca multimedya dili kursu olan Romaninet projesini koordine etmiştir.

IES Ribeira do Louro

 (İspanya) www.ribeira.org