Career guide

and APP for Employees

Grup țintă

În cadrul proiectului nostru, vor fi dezvoltate materiale inovatoare (ghidul de planificare a carierei și aplicația mobilă) pentru ca angajații să își planifice cariera. Beneficiarii vor putea să își creeze propriul proces de planificare a carierei online prin intermediul aplicației mobile care urmează a fi dezvoltată. Beneficiarii vor proiecta procesul de construire a unei cariere pas cu pas prin intermediul aplicațiilor mobile. Beneficiarii vor primi, de asemenea, un serviciu online de consiliere și consultanță cu privire la subiectul planificării carierei. În viața de afaceri de astăzi, este un fapt al științei manageriale că ființele umane și eforturile lor sunt factorii esențiali pentru succesul tuturor organizațiilor.

Obiective

Grupul țintă al proiectului propus va include toți angajații și persoanele care vor începe să lucreze în viitorul apropiat. Astfel, ghidul de carieră și aplicația mobilă care urmează să fie dezvoltate în cadrul proiectului vor fi utile pentru toți angajații și pentru persoanele care urmează să înceapă să lucreze în viitorul apropiat. Motivul pentru care am ales toți angajații și persoanele care urmează să înceapă să lucreze în viitorul apropiat ca grup țintă este faptul că planificarea carierei este o necesitate importantă pentru oamenii din aceste situații.