PRODUKTY

PRODUKTY

W ramach naszego projektu opracowana zostanie analiza potrzeb, przewodnik planowania kariery i aplikacja mobilna dla pracowników. Przeprowadzony zostanie również przegląd literatury i ankieta na temat planowania kariery. Następnie, w oparciu o wyniki analizy potrzeb, przygotowany zostanie przewodnik planowania kariery na trzech poziomach. Kolejnym krokiem będzie stworzenie aplikacji mobilnej na bazie opracowanego przewodnika kariery.

PRZEWODNIK KARIERY

Przewodnik kariery i aplikacja mobilna, które zostaną przygotowane w ramach projektu, będą przeznaczone dla wszystkich pracowników i osób, które zamierzają rozpocząć pracę zawodową. Przewodnik kariery będzie przygotowany w taki sposób, aby obejmował planowanie kariery na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym.

Pocket Guide

 

APLIKACJA MOBILNA

Aplikacja mobilna zostanie przygotowana w oparciu o niniejszy przewodnik. Użytkownicy będą wybierać poziom w oparciu o ich aktualny status, a następnie przeprowadzać planowanie swojej kariery. Na przykład nowo zatrudniona osoba wybierze poziom początkowy w celu dalszego rozwoju swojego planu kariery. Podobnie bardziej doświadczony pracownik wybierze poziom średni, a dyrektor, wybierając poziom zaawansowany w aplikacji mobilnej, będzie mógł planować swoją karierę na najwyższym poziomie kompetencji.

Pobierz aplikację

Wersja internetowa