Career guide

and APP for Employees

Grupa docelowa

W ramach naszego projektu, zostaną opracowane innowacyjne materiały do planowania kariery (przewodnik planowania kariery i mobilna aplikacja) dla pracowników. Beneficjenci będą mogli stworzyć własny plan kariery online za pomocą aplikacji mobilnej, która ma zostać opracowana. Dodatkowo, beneficjenci będą mogli krok po kroku budować swoją karierę za pomocą aplikacji mobilnej. Beneficjenci będę mieli możliwość skorzystania również z doradztwa online dotyczącego tematu planowania kariery. W dzisiejszym życiu biznesowym faktem jest, że ludzie i ich wysiłki są podstawowymi czynnikami sukcesu wszystkich organizacji. W dzisiejszym życiu biznesowym faktem jest, że ludzie i jakość ich pracy są podstawowymi czynnikami sukcesu wszystkich organizacji. Co więcej, nastąpiły pewne znaczące zmiany w zakresie tego, w jaki sposób wykwalifikowani pracownicy postrzegają relacje biznesowe i czego oczekują od organizacji.

Cele

Grupą docelową projektu są pracownicy i osoby, które rozpoczną pracę w niedalekiej przyszłości. W ten sposób przewodnik kariery i aplikacja mobilna, które zostaną opracowane w ramach projektu, będą przydatne dla wszystkich, zarówno aktualnych jak i przyszłych pracowników. Powodem, dla którego wybraliśmy te osoby jako naszą grupę docelową, jest fakt, że planowanie kariery jest ważną potrzebą osób o takim profilu.